Tverrstripet Plymouth Rock

Klassisk og populære høne. Verper bra med lysebrune middelstore egg. De er spesielt rolige og lite utsatt for fjærhakking og kannibalisme. Fjærdrakten er spesiell og vakker, og fjærene fra hals og sadelbeheng hos hanene er populære hos fluebindere. Kyllingene kan kjønnssorteres som daggamle, hønene har markert mørkere bein enn hanene. Kjønnssorterte daggamle hønekyllinger leveres.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :

Hønserasen tverrstripet plymouth rock (TV PL R) er opprinnelig amerikansk, og er kjent tilbake til midt på 1800-tallet.
Grunnlaget for TV PL R er rasene kochin, brahma, dominikaner og javahøns. Rasen ble importert til Norge allerede før år 1900. TV PL R har vært i avl på norske avlsstasjoner side 1930-årene, og har gjennom tidene vært en populær verperase og kombinasjonsrase (egg - kjøtt). Avlspopulasjonen kom fra kontrollavlsstasjonen på Lien landbruksskole til Genbanken i 1979 etter at den var utkonkurrert og stasjonen nedlagt
Rasekjennetegn
TV PL R er en kombinasjonsrase som gir godt med kjøtt og er en god egglegger. Rasen legger relativt små egg i forhold til kroppsvekta. Skallfargen er lys brun. Rasen har mørke fjør med lyse tverrbånd. Tverrstripinga er tydelig og regelmessig, og er ensartet over hele kroppen. Hanene har finere tverrstriping enn hønene og virker derfor noe lysere i fjørdrakten.
Rasen er kjønnsvisende, dvs. at det er kjønnsforskjell i dunfarge hos daggamle kyllinger på ren rase. Hanekyllingene har mørkgrå dundrakt og en utflytende og uregelmessig nakkeflekk. Hønekyllingene nesten svart dundrakt og en avgrenset og regelmessig lys nakkeflekk. Det er også kjønnsforskjeller når det gjelder tidlig fjørframbrudd på vingene og gråfargen på løpene på de daggamle kyllingene. TV PL R har vært mye brukt i brukskrysning med andre raser for å få kjønnsvisende avkom.