Svart Minorca

Staselig, stolt og elegant rase, legger store hvite egg. Ganske våken, sammenlignet f.eks med Brun italiener, så det er viktig å bruke litt tid med dem i oppveksten, så de blir tillitsfulle. Det metalliske grønn- og blå-skinnet i den svarte fjærdrakten når de er ute i solen er meget vakkert. Kyllingene kan tidlig kjønnssorteres.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :

Rasen svart minorka stammer opprinnelig fra øya Menorca i Middelhavet.
Dyrematerialet i rasen kom opprinnelig fra øya Menorca i Middelhavet, der rasen har sitt navn fra. Utvikling og foredling av rasen ble imidlertid gjort i England i 1830-årene. Senere kom rasen til Amerika der avlsarbeidet ble videreført. Det er usikkert når rasen kom til Norge, men trolig var det i begynnelsen av 1900. I 1930 var det etablert en statlig kontrollavlsstasjon for rasen på Buskerud landbruksskole, Åmot i Modum. Rasen ble brukt i krysningsforsøk i 1950-60 -årene. Svart minorka har aldri hatt stor utbredelse i Norge, og lå i lange perioder svært lavt i antall. I de siste årene har rasen blitt en populær hobbyrase. Rasen kom til Genbanken for fjørfe i 1998.
Rasekjennetegn
Svart minorka hører til de lette hønserasene. Rasen har stor kam og store hvite øreskiver på begge kjønn. Fjørdrakten er glinsende grønlig svart over hele kroppen og har en oppreist kroppsstilling. Legger relativt store egg, og skallfargen er rent hvit.