Slakting

Her kommer det informasjon om slakting og tilberedning av kylling.
Inntil da vil vi si noen ord om skånsom avliving av høner og haner.
Høner blir noen ganger syke.
Når det ikke er sannsynlig at fuglen blir frisk igjen er det riktige valget å avlive den.

  • Du trenger en skarp øks og en lav huggestabbe.
  • Få tak i fuglen som skal avlives. Vi anbefaler å bruke hov, det stresser fuglen mindre.
  • Hold fuglen rundt begge beina med venstre hånd. (Om du er høyrehendt) Fuglen vil naturlig krumme nakken og hodet oppover mot ryggen sin.
  • Senk fuglen mot en lav huggestabbetil framsiden av nakken berører huggestabben.
  • Hold øksen i høyre hånd.
  • Hugg bestemt over midt på nakken med en skarp øks.
  • Er du ikke vandt med å bruke øks med en hånd, bør dere være to : en som holder fuglen, og en som hugger.