Rhode Island Red

RIR er en klassisk og populær rase. De er tillitsfulle og flittige verpere av store brune egg. Hanene blir ganske store og gir fine slakt. RIR trenger mer plass enn de fleste andre raser, da det kan være problemer med fjærhakking og kannibalisme. Les om dette under sykdommer. Demå være mange uker gamle før de med brukbar sikkerhet kan kjønnsbestemmes.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :

Rasen red rhode island (RIR) stammer som navnet antyder fra Amerika og den kom til Norge omkring år 1900.
Denne halvtunge rasen er kommet fram i Amerika ved kombinasjonskrysning mellom stedlige hønsetyper og bl.a. cochin og italiener på 1800-tallet. Rasen har navnet etter den nordamerikanske staten med samme navn. RRI kom til Norge omkring år 1900, og sto i avl ved våre kontrollavlsstasjoner fram til den ble utkonkurrert som verperase og overflyttet til Genbanken i 1973. Rasen har vært brukt for å lage brukskrysninger, og gir kjønnsvisende kyllinger som farrase i kombinasjon med hvit hønelinje av bruneggslinje. Den brukes også i krysning med lette raser for å produsere lysbrune egg (tinted eggs).
Rasekjennetegn
Fjørfargen er dyp rød med svart stjert. Liten kam, rødt ansikt og røde øreskiver. Hønene legger store egg, med god brunfarge. Rasen har et rolig lynne og egner seg godt som hobbyrase.