Norbrid7

Vi klekker Norbrid 7 kun på bestilling, ring og be ompristilbud.

Norbrid 7 er store rolige vakre hvite høner som legger mange store brune egg.

Norbrid 7 er er ikke regnet som en rasehøne, men oppfører seg slik i avlen, dvs. at populasjonen er homogen og at avkommet er homogent.

Dyrematerialet til Nor-Brid 7 ble importert fra Hissex i Sverige i 1981.

Det antas å ligge mye hvit Plymouth Rock bak avlsarbeidet som skapte denne typen.