Lys Sussex

Dette er en tung rase, som til tross for sin størrelse er høyst brukbare verpere. Eggene er lysebrune og middelstore. Rolige tillitsfulle og trivelige fugler. Hanene blir veldig store, og er definitivt verdt å fore frem til slakt, dvs 4-5 måneder. Smaken og kjøttkvaliteten gjør kyllingmiddagene til festmåltider. Kyllingene kan kjønnssorteres etter få uker.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :

Rasen lys sussex ble krysset fram i England for over 100 år siden
Lys sussex er en opprinnelig engelsk rase. Den ble krysset fram for over 100 siden bl.a. av de tunge rasene brahma, kochin og dorking. Rasen ble i starten avlet fram som slaktehøns, men ble senere en kombinasjonsrase for egg og kjøtt. Der er usikkert når rasen først kom til Norge, men i 1930-åra ble Statens kontrollavlsstasjon for lys sussex etablert på Hedmark småbrukssskole på Blæstad ved Hamar. Rasen kom til Genbanken i 1998. Lys sussex er i dag en populær hobbyrase.
Rasekjennetegn
Lys sussex hører til de mellomtunge rasene med relativ høg kroppsvekt, røde øreskiver og liten kam. Fjørdrakten er kvit med en krave av svarte fjør. Legger relativt små egg og skallfargen er brun-lysbrun.