Jærhøns

Vår nasjonalhøne, en flittig verper av spesielt store hvite egg. Jærhøna er ganske sky, og er derfor godt egnet som frittgående høne. Jærhønene i flokken vil varsle de andre når det er fare på ferde. Det er viktig å stelle godt med dem i oppveksten så de blir trygge på mennesker. Robust rase med lite problemer, men det er viktig at kyllingene ikke har det for varmt i oppveksten, det kan gå ut over foropptaket, og resulterende vitaminmangel kan resultere i problemer med beina. Det er tydelig farge-forskjell på de nyklekte kyllingene, ønskes kun hønekyllinger, kan dette bestilles.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :

Jærhøna er etterkommer etter den opprinnelige, norske landhøna.
Norske landhøns var tidligere en lite ensartet gruppe med stort fargespekter, og dyra kunne ha fjærtopp eller skjegg/fjør på føttene. Landhøna var nesten utryddet da arbeidet med å ta vare på og foredle den begynte på Jæren i 1916. Rasen fikk da navnet Jærhøns, og det ble satt strenge krav til standardfarge. Rasen kan i dag spores tilbake til ett opprinnelig foreldrepar, og har derfor høy innavlsgrad. Men jærhøna har tålt innavlen godt, og er en vital rase både med hensyn til helse og produksjon.
Det ble drevet systematisk avl på jærhøns ved Statens kontrollavlsstasjon for jærhøns på Bryne fram til 1973, da stasjonen ble nedlagt. Rasen var da ikke lenger kommersielt konkurransedyktig sammenlignet med moderne produksjonslinjer av fjørfe. Etter ett års opphold på Gjermundnes landbruksskole kom avlspopulasjonen av jærhøns i 1974 til den nystarta Genbanken for fjørfe på Hvam videregående skole, Årnes. Rasen har siden vært holdt ved Genbanken i ubrutt linje.
Rasekjennetegn
Jærhøna er kjent for å ha meget lav kroppsvekt, store egg i forhold til kroppsvekta og god skallkvalitet. Rasen er kjønnsvisende (autosexing), dvs. at det er kjønnsforskjell i dunfarge hos daggamle kyllinger på ren rase. Det finnes en mørk brun og en lys brun variant. Den lyse er i mindretall. Når jærhøna går fritt er den flink til å finne mat. Jærhøna er aktiv av type, og kan være litt sky. Hun er en flink flyger.

Hanekyllinger øverst

Hønekyllinger nederst