Hvit Italiener

Klassisk, elegant og staselig hønerase. Flittig verper av hvite egg. Kyllingene kan tidlig kjønnssorteres.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :


Verdens mest brukte verperase stammer fra områdene omkring Livorno i Italia. Rasen er videreutviklet i USA og derfra spredt over hele verden.
Opprinnelig stammer rasen som navnet sier fra Italia. I 1830- årene ble det hentet dyr til Amerika fra distriktene omkring den italienske havnebyen Livorno (derav rasens engelske navn, leghorn). Rasen ble videreutviklet i USA og er eksportert til alle verdens land. Rasen er suverent den mest brukte verperase i vårt land og i verden for øvrig. Det er gjennom årene utviklet en rekke spesialiserte avlslinjer til bruk i forskjellige hybridprogrammer. Hvit italiener har vært hovedrasen på Statens kontrollavlsstasjoner helt tilbake til 1930-årene. Avlslinja Roko Høns, tidligere kalt Nærlandlinja, er det eldste nålevende lukket avlslinje i landet, der det har vært drevet avl sammenhengende siden 1923 hos Tobias Nærland på Nærbø og fram til den kom fast inn på Genbanken i 2002.

Rasekjennetegn
Rasen er en typisk lett rase med spoleformet kropp. Kammen er enkel og relativt stor. Hos hønene noe hengende og hanen mer oppreist kam. Ved klekking har kyllingene en sitrongul farge, men den forsvinner etter hvert som den første fjørdrakten vokser ut. Den hvite fjørfargen skyldes en dominant hemningsfaktor som dekker over et spektrum av andre farger. Kryssing mellom hvit italiener og fargete raser vil i første generasjon bare gi hvite kyllinger.