Brun Italiener

En av våre vakreste høneraser. Navnet er misvisende, andre raser med denne fargen kalles åkerhønefarget. Hanene er den klassiske "ABC-hanen" mens hønene har gullrandete fjær rundt halsen og blekrosa bryst. Brune italienere er roligere enn de fleste andre lette raser, og har lite problemer med kannibalisme og fjærhakking. De trivelige hønene er gode verpere av middels store hvite egg. Kyllingene kan tidlig kjønnssorteres.

OBS : Mange tenker på moderne industrihøner, Brune Lohmann, når de hører navnet Brune italienere. Brune Lohmann er ensfarget rødbrune, ikke så rolige som Brune Italienere og verper dessuten brune egg. Alle Italienere legger hvite egg.

Informasjon fra Norsk Genressurssenter :

Rasen stammer opprinnelig fra Italia, men er senere utviklet og spesialisert som verperase i Amerika.
Rasen sto i avl ved våre kontrollavlsstasjoner fram til den ble utkonkurrert som verperase i 1970-årene. Rasen har aldri hatt noen stor utbredelse. Etter noen år i hobbymiljøet, med sterkt redusert antall individer, ble den tatt inn i Genbanken i 1998.
Rasekjennetegn
Brun italiener er en typisk lett hønserase med stor kam og hakelapp, hvite øreskiver tynn fjørdrakt, livlig temperament og legger hvitskalla egg. Rasen har viltfarge, og det er stor fargeforskjell på haner og høner. Det er vanskelig å beskrive fargen på voksne dyr da fargen skifter mellom rødt, svart, grønt, gulaktig og brunt på de ulike kroppsdelene. Hanene har sterkere og klarere farge enn hønene. På grunn av den brune fargen har rasen vært benyttet i kryssing for framstilling av kjønnsvisende raser.