Antall kyllinger

Hvor Mange høner bør du ha? Det kommer an på hønehuset ditt. Er det for trangt, blir det fort problemer med fjærhakking og kanibalisme. Men er det på den andre siden få fugler kan det bli problemer med at det blir for kaldt om vinteren.

Om sommeren er hønene mye ute når de er våkne, men de trives ikke i snø, så det er plassen i hønehuset vinterstid som bestemmer hvor mange høner du kan ha.

Generelt kan det sies at det går 3-5 høner pr kvadratmeter gulvareal. Bra utvalg med vagler, verpekasser, hyller og "gjemmesteder" vil øke antallet høner som trives i huset.

Når du bestiller kyllinger, må du huske at rundt 50% er hanekyllinger. Dessuten må du ta høyde for at ikke alle vokser opp. Slik er naturen. Med godt stell kan du anslagsvis regne med å få ca 10 eller flere voksne høner fra 25 nyklekte kyllinger. Skulle du være "uheldig" å få for mange verpehøner, er de vanligvis lette å selge på høsten, og de er verdt 150 - 200 kroner stykket...

Hanekyllingene anbefaler vi å fore til de er store nok til slakt, eller så bør de skånsomt avlives så snart du er sikker på hvem som er haner og høner. (Men vi anbefaler på det sterkeste å holde hane(r) i høneflokken, ca 1 hane pr. 10-15 høner.)