Ærlig handel og åpen holdning

Vi trives med å holde på med fuglene, og setter stor pris på å møte alle våre hyggelige kunder enten på telefon eller når dere henter kyllingene. Det kunne ikke falle oss inn å forsøke å lure dere. Og vi erfarer dessuten at fornøyde kunder kommer tilbake og dessuten anbefaler oss til sine venner.

Vi legger mye vekt på at fuglene våre skal leve i trivelige omgivelser. Du hjertelig velkommen inn i hønehuset for å se på hvordan fuglene bor her. Du kan få se alle fuglene. Men av smittevernhensyn kan du ikke berøre dem eller tråkke inn der fuglene går.

Vi råder deg til å være meget skeptisk til å kjøpe kyllinger eller høner der du ikke slipper inn til fuglene.

Vi tilbyr ubegrenset telefon-support : bare ring og spør om råd angående kyllingstell og hønehold, vi vil etter beste evne hjelpe deg.

Det finnes desverre enkelte tvilsomme selgere av kyllinger og høner, og vi har hørt mange triste historier fra våre kunder.

  • Mange har kjøpt "kjønnsbestemte hønekyllinger", og endt opp med mange haner
  • Flere har kjøpt "unghøner" og endt opp med gamle høner
  • Noen har kjøpt "smittefrie" 6-8 ukers kyllinger og mistet over halvparten til hønselammelse

Den tristeste historien fikk vi på telefonen fra en mor i Nordland. Hennes 12-årige sønn hadde for sine egne sparepenger bestilt store "kjønnssorterte hønekyllinger" fra en oppdretter i Sørnorge som leverte kyllingene på leveringsrunde nordover. Trist og leit var det for gutten da de fleste viste seg å være haner.

Det har enkelte ganger hendt at vi har tatt feil med kjønnssortering, og har da selvsagt umiddelbart sendt pengene tilbake. Dette har i vanligvis vert Rhode Island Red, som er spesielt vanskelige å kjønnsbestemme. Vi leverer derfor ikke lengre kjønnsbestemte RIR.

Vi har desverre opplevd kunder som ikke betaler. Derfor må vi ha forskuddsbetaling når vi sender. Det tar mye tid og krefter å klekke kyllingene, gi dem godt stell slik at de blir friske og robuste, levere til fly og biltransport og ikke minst å svare på mange telefoner og eposter. Vi har ikke tid til å streve med å få betaling i tillegg. Vi ber om forståelse for dette.